Cognitieve ontwikkeling schoolkind 9 jaar tot 12 jaar

Op deze leeftijd in de cognitieve ontwikkeling kan het kind logisch denken. Hij kan inmiddels ook moeilijkere begrippen onder woorden brengen. Het schoolkind kan zich beter inleven in situaties die hij niet zelf heeft meegemaakt. Rollenspellen en debatteren is goed mogelijk in deze periode. Het kind kan nu zelf studeren, doordat hij goed kan lezen.

In deze periode begint het schoolkind langzaam te veranderen in een puber. Hij krijgt allemaal hormonen in zijn lijf. Deze hebben ook invloed op zijn gevoelens, soms is hij somber en het andere moment weer blij. Dit heet prepuberteit.

Het kind krijgt ook steeds meer behoefte aan zelfstandigheid, privacy, een eigen mening en verantwoordelijkheid. Hij schaamt zich ook steeds meer voor hoe zijn ouders zich gedragen. Het schoolkind gaat zich spiegelen aan zijn leeftijdsgenoten. Hij kleed en gedraagt zich net als zij.

+ Laat het schoolkind vrij in wat hij wel of niet wil en waardeer zijn initiatieven.
+ Ouders kunnen het kind helpen bij het maken van vriendschappen. Laat hem om zich heen kijken en ervaren wie hij nou echt aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in contact brengen zijn de belangrijkste rollen van een ouder betreffende vriendschappen van het kind.
+ Het kind komt nu in de groeispurt en zal meer honger hebben dan anders. Let op dat je hem niet te veel ongezond eten en snoep geeft. Liever een boterham, dan een patatje.


Cognitieve ontwikkeling baby 0-3 maand

In de eerste maand van het leven van een kind is er nog geen sprake van een echte ontwikkeling. De baby reageert vanuit de behoeften die hij op dat mo… Meer →


Taalontwikkeling kind

Taalontwikkeling: Kinderen ontwikkelen hun taal door het praten met anderen. Ze leren nieuwe woorden en formuleringen te gebruiken. Wanneer een kind n… Meer →


Cognitieve ontwikkeling schoolkind 6 jaar tot 9 jaar

Het concentratievermogen en het geheugen neemt tijdens deze fase sterk toe. Het schoolkind kan zelfstandig lezen en leest dan ook graag over onderwerp… Meer →