Cognitieve ontwikkeling schoolkind 6 jaar tot 9 jaar

Het concentratievermogen en het geheugen neemt tijdens deze fase sterk toe. Het schoolkind kan zelfstandig lezen en leest dan ook graag over onderwerpen die hem interesseren. Informatieve boekjes en kindertijdschriften zijn aan te raden.

School is een plek waar het kind niet alleen kennis opdoet, maar ook leert om met anderen om te gaan. Ook wordt het duidelijk voor het schoolkind hoe hij zaken moet uitleggen. Naast lezen en schrijven, leert het schoolkind ook rekenen. Bij het rekenen komt ook geld kijken. Het inzicht in geld ontstaat wanneer het kind 7 jaar is. Hiervoor weet hij wel dat geld bestaat, maar niet wat hiervan de betekenis is. Hij leert dat je met geld dingen kunt kopen en dat je spullen zonder geld niet mee mag nemen uit de winkel.

+ Het zelfvertrouwen kan minder worden, omdat vakken op school niet goed gaan. Hierbij kun je ze helpen. Zorg dat de druk van school verlaagd wordt, maar stimuleer hun wil om alles goed te doen daarentegen wel.
+ Stimuleer het lezen. Ga samen met het kind naar de bibliotheek en laat hem een boekje uitkiezen. Voor het slapengaan leest eerst het kind een stukje uit het boekje en daarna de ouder een stukje uit het voorlees boekje. Op deze manier oefent het kind, maar leert ook door het luisteren naar papa of mama.
+ Deze leeftijd is goed om het kind mee te laten helpen in de huishouding. Ze krijgen hierdoor een gevoel van verantwoordelijkheid en zelfdiscipline.


Cognitieve ontwikkeling peuter 3 jaar tot 4 jaar

In het derde levensjaar van het kind neemt het zelfbewustzijn toe. De buitenwereld wordt een vertrouwde plek voor hem. Echter, in deze periode kunnen… Meer →


Taalontwikkeling kind

Taalontwikkeling: Kinderen ontwikkelen hun taal door het praten met anderen. Ze leren nieuwe woorden en formuleringen te gebruiken. Wanneer een kind n… Meer →


Cognitieve ontwikkeling peuter 2 jaar tot 3 jaar

Tussen de 2 en de 3 jaar van cognitieve ontwikkeling begint de peuter gewetensvorming te krijgen. Hij begrijpt waarom sommige dingen niet mogen, maar … Meer →