Cognitieve ontwikkeling Piaget

De Zwitserse psycholoog Piaget bestudeerde de ontwikkeling van kinderen. Hij ontdekte onder andere dat het verkennen van de omgeving een belangrijk onderdeel is in de creatie van de ontwikkeling. De term die hij hierbij gebruikte was exploreren. Tevens was Piaget van mening dat een kind leert door de kennis die hij eerder verworven heeft. Het kind verbind de oude kennis aan de nieuwe kennis. Hij bouwt hierdoor constant voort op bestaande kennis.Cognitieve ontwikkeling Piaget

Piaget onderscheidde drie mechanismen waarmee kennis vergaard wordt: assimilatie, accommodatie en equilibratie. Bij assimilatie vertaalt men nieuwe informatie naar een vorm die men zelf kan begrijpen. Bij accommodatie verwerkt men nieuwe informatie op basis van oude kennis. Beide mechanismen moeten in evenwicht zijn, het proces hiernaartoe heet equilibratie.

Bij verschillende leeftijden horen verschillende stadia van de ontwikkeling van het kind. Piaget ordende deze informatie als volgt:

Sensomotorische fase
0 jaar tot 2 jaar
Verschillende functies worden ontwikkeld. Het voelen en proeven bijvoorbeeld. Ook worden de motoriek en het geheugen deze periode gevormd.
Pre-operationele fase
2 jaar tot 6 jaar
Het kind leert praten en de motoriek wordt verder verfijnt. Het kind ontwikkeld zijn eigen persoonlijkheid.
Concreet operationele fase
6 tot 11 jaar
Kinderen leren in deze fase het vergelijken van zaken in vormen en grootten. Ook de rekenvaardigheid wordt in deze periode ontwikkeld.
Formeel operationele fase
11 jaar en ouder
Het ruimtelijke denken wordt ontwikkeld in deze fase en het kind leert abstract te denken. Het kind kan in deze periode eigen conclusies trekken.


Cognitieve ontwikkeling schoolkind 6 jaar tot 9 jaar

Het concentratievermogen en het geheugen neemt tijdens deze fase sterk toe. Het schoolkind kan zelfstandig lezen en leest dan ook graag over onderwerp… Meer →


Emotionele ontwikkeling 1 - 6 jaar

Kinderen tonen hun emoties voornamelijk via hun lichaamstaal. Hieraan is de emotionele ontwikkeling af te leiden. Een verdrietig of somber kind houdt … Meer →


Ontwikkeling creativiteit

Kinderen hebben een erg grote fantasie en creativiteit. Vooral jonge kinderen worden daarbij nog niet tegengehouden met het idee dat iets lelijk kan z… Meer →