Cognitieve ontwikkeling peuter 3 jaar tot 4 jaar

In het derde levensjaar van het kind neemt het zelfbewustzijn toe. De buitenwereld wordt een vertrouwde plek voor hem. Echter, in deze periode kunnen de nieuwe dingen in die wereld vragen oproepen en de peuter beangstigen. In deze periode is het meer dan ooit belangrijk dat de ouder het goede voorbeeld geeft. Het kind adoreert zijn ouders en identificeert zichzelf met hen.Cognitieve ontwikkeling peuter 3 jaar tot 4 jaar

In de peuterperiode kan ook een koppigheidsfase voorkomen. Dingen die eerst heel normaal en vanzelfsprekend waren, kunnen nu een drama zijn. De strijd van individualiteit staat hierbij centraal.
In deze periode is de motoriek van de peuter verder ontwikkeld. Hij kan al goed knippen en ook klei uitrollen en tandenpoetsen is geen probleem meer. Lopen blijft nog steeds erg leuk en inmiddels kan hij ook zonder problemen kleine hellingen oplopen.

+ Voor imitatiespelletjes zijn verkleedkleren vooral erg aan te raden. De fantasie van het kind kan zo verder gestimuleerd worden.
+ Zorgen zijn niet direct nodig wanneer het kind gaat stotteren. Soms denkt het hoofdje van de peuter namelijk sneller dan zijn mondje het kan bijhouden.
+ Zorg dat het kind zowel buiten als binnen speelt. Kijk daarvoor goed of het buiten- en binnenspeelgoed een beetje in evenwicht is.


Cognitieve ontwikkeling baby 4-6 maand

Een baby leert nu oorzaken en gevolgen te herkennen en te onderscheiden. De baby leert dat wanneer hij huilt er iemand komt kijken. Ook leert het kind… Meer →


Cognitieve ontwikkeling schoolkind 9 jaar tot 12 jaar

Op deze leeftijd in de cognitieve ontwikkeling kan het kind logisch denken. Hij kan inmiddels ook moeilijkere begrippen onder woorden brengen. Het sch… Meer →


Cognitieve ontwikkeling peuter 3 jaar tot 4 jaar

In het derde levensjaar van het kind neemt het zelfbewustzijn toe. De buitenwereld wordt een vertrouwde plek voor hem. Echter, in deze periode kunnen… Meer →