Cognitieve ontwikkeling peuter 2 jaar tot 3 jaar

Tussen de 2 en de 3 jaar van cognitieve ontwikkeling begint de peuter gewetensvorming te krijgen. Hij begrijpt waarom sommige dingen niet mogen, maar houdt zich hier niet altijd aan. Zijn woordenschat wordt ook steeds groter en er kunnen al echte gesprekjes gevoerd worden. Het ongeremde van het kind kan hem veel leren, maar ook helemaal uitputten. Hij eindigt doodmoe en veelal humeurig in zijn bedje. Het is goed om in deze periode de peuter te helpen om gas terug te nemen. Rustmomenten inbouwen door hem even op schoot te nemen, te knuffelen of te lezen, kan hierbij helpen.Cognitieve ontwikkeling peuter 2 jaar tot 3 jaar

De peuter begint nu kleuren te herkennen en kan bijvoorbeeld blokjes van dezelfde kleur bij elkaar zoeken. Hij kan ook sorteren en krijgt begrip van tijd. Hij snapt dat morgen dus niet vandaag is. De peuter wil ook maar al te graag naar buiten om nieuwe dingen te ontdekken en te beleven.
Tekenen, schilderen en legpuzzels zijn leuke spelletjes op deze leeftijd en zorgen er mede voor dat de motoriek verder ontwikkeld wordt.

+ Nu kan men beginnen met eenvoudige taalspelletjes; bijvoorbeeld rijmen op iets wat een kind op dat moment ziet. Laat het kind ook zelf eens een voorleesboekje uitzoeken. Des te groter is het plezier als het voorgelezen wordt.
+ Laat het kind zelf dingen doen op zijn eigen tempo. Zelf zijn kleren uittrekken bijvoorbeeld. Dit duurt in het begin nog erg lang, maar gaat steeds beter wanneer hij dat elke avond mag doen.
+ Geef het kind de ruimte om zijn eigen wereld te creëren. Laat hem vies worden. Doe oude kleren aan als je naar het bos gaat en laat hem ravotten.


Cognitieve ontwikkeling Piaget

De Zwitserse psycholoog Piaget bestudeerde de ontwikkeling van kinderen. Hij ontdekte onder andere dat het verkennen van de omgeving een belangrijk on… Meer →


Cognitieve ontwikkeling schoolkind 9 jaar tot 12 jaar

Op deze leeftijd in de cognitieve ontwikkeling kan het kind logisch denken. Hij kan inmiddels ook moeilijkere begrippen onder woorden brengen. Het sch… Meer →


Cognitieve ontwikkeling baby 10-12 maand

Dit is voor de meeste baby's de periode van het eerste echte woordje. Wanneer dit gebeurd, wordt de baby hier meestal rijkelijk mee beloond. Hij leer… Meer →