Cognitieve ontwikkeling baby 4-6 maand

Een baby leert nu oorzaken en gevolgen te herkennen en te onderscheiden. De baby leert dat wanneer hij huilt er iemand komt kijken. Ook leert het kind dat het rammelen of slaan met speelgoed geluid opbrengt. De taalontwikkeling begint nu op gang te komen en het vocabulaire zal voornamelijk medeklinkers bevatten. Leuk speelgoed voor deze leeftijd zijn rammelaars, piepbeesten en ander geluid producerend speelgoed, waarbij het vooral van belang is dat dit geluid ontstaat wanneer baby er iets mee doet.Cognitieve ontwikkeling baby 4-6 maand

Het leven van de baby staat met 4 maand, 5 maand en 6 maand in het teken van ontdekken en leren. Zo begint hij nu zijn eigen lichaampje te leren kennen. De handjes en voetjes zorgen voor eindeloos speelplezier. Verder leert de baby de ouders te imiteren. Hij kijkt naar de gezichtsuitdrukking en probeert deze na te doen. Ouders maken daar bewust en onbewust gebruik van. Een volwassene die een kind te eten geeft, hapt eerst zelf even in de lucht voordat ze het lepeltje naar binnenschuift.

+ Varieer zoveel mogelijk in stemgeluid. Door af en toe een piepstemmetje of een lage stem op te zetten, zal het kind alle mogelijkheden van de stem leren kennen.
+ Het is goed om rugligging en buikligging af te wisselen. Blijf wel bij het kind wanneer deze op de buik ligt. Hij zal dit namelijk niet fijn vinden, maar het is echter wel noodzakelijk voor het leren draaien van het hoofd.
+ Knisperboekjes, rammelaars en speelkleden zijn op deze leeftijd erg spannend. De zintuigen voelen en horen zijn namelijk sterk in ontwikkeling.


Bij ontwikkeling hoort ook goede voeding. Meer weten over voeding voor babies van 4 tot 6 maanden? Kijk dan eens bij voedingsschema 5 maanden.

Lees meer over de ontwikkeling van een baby van 4, 5 en 6 maand: baby 4 maanden, baby 5 maanden, baby 6 maanden.Cognitieve ontwikkeling baby 7-9 maand

De baby kan doelgericht spelen: hij weet dat een actie een gevolg heeft. Het op de grond gooien van een stukje speelgoed heeft als gevolg dat het opge… Meer →


Cognitieve ontwikkeling schoolkind 9 jaar tot 12 jaar

Op deze leeftijd in de cognitieve ontwikkeling kan het kind logisch denken. Hij kan inmiddels ook moeilijkere begrippen onder woorden brengen. Het sch… Meer →


Cognitieve ontwikkeling baby 4-6 maand

Een baby leert nu oorzaken en gevolgen te herkennen en te onderscheiden. De baby leert dat wanneer hij huilt er iemand komt kijken. Ook leert het kind… Meer →