Cognitieve ontwikkeling baby 0-3 maand

In de eerste maand van het leven van een kind is er nog geen sprake van een echte ontwikkeling. De baby reageert vanuit de behoeften die hij op dat moment heeft. De baby reageert op situaties door reflexen en leert ook zodoende. Na 3 maanden herhaalt de baby bewegingen, zoals bijvoorbeeld het hoofd optillen. De baby merkt tijdens deze handeling dat hij veel meer van de wereld kan zien wanneer hij dit doet. Een muziekmobile boven zijn hoofd leert hem zijn hoofd mee te draaien en met zijn ogen te volgen.Cognitieve ontwikkeling baby 0-3 maand

In de eerste weken kan een baby slechts het contrast tussen licht, donker en felle kleuren onderscheiden. Fel gekleurd speelgoed kan de ontwikkeling van het zicht stimuleren.

Een baby leert in de loop van de tijd dat wanneer er tegen hem gepraat wordt, er iets gaat gebeuren; eten, spelen of een schone luier. Taal levert hem iets op. Als de baby 3 maanden oud is, kijkt hij dan ook bewust in de richting van degene die tegen hem praat.

+ Een baby heeft sterk de neiging om te sabbelen. Kies liever een speen dan de duim. Hierdoor kan het sabbelen later weer afgebouwd worden en daarbij is het ook beter voor de tandjes.
+ De zintuigen van een baby kunnen gestimuleerd worden door een felgekleurde mobile, een zachte knuffel of een rammelaar.
+ Een schone omgeving is erg belangrijk voor een baby. Hij is op deze leeftijd namelijk nog erg vatbaar voor ziektes en infecties, omdat het immuunsysteem nog niet optimaal is.


Bij ontwikkeling hoort ook goede voeding. Meer weten over voeding voor babies van 0 tot 3 maanden? Kijk dan eens bij voedingsschema baby 3 maanden.

Lees meer over de ontwikkeling van een baby van 1, 2 en 3 maand: baby 1 maand, baby 2 maanden, baby 3 maanden.Emotionele ontwikkeling 1 - 6 jaar

Kinderen tonen hun emoties voornamelijk via hun lichaamstaal. Hieraan is de emotionele ontwikkeling af te leiden. Een verdrietig of somber kind houdt … Meer →


Cognitieve ontwikkeling schoolkind 9 jaar tot 12 jaar

Op deze leeftijd in de cognitieve ontwikkeling kan het kind logisch denken. Hij kan inmiddels ook moeilijkere begrippen onder woorden brengen. Het sch… Meer →


Sociale ontwikkeling kind

Identiteitsontwikkeling, het vermogen om contacten te leggen en vriendschappen aan te gaan, sociale onafhankelijkheid, impulscontrole, sociale vaardig… Meer →