De cognitieve ontwikkeling

Kinderen groeien zowel lichamelijk als mentaal heel snel in de eerste levensjaren. Dit gaat met kleine stapjes en grote sprongen. De basis van het nadenken, redeneren en problemen oplossen leren kinderen in de eerste levensjaren. Dit zijn allemaal onderdelen van de cognitieve ontwikkeling.

De meeste kinderen zijn uit zichzelf erg nieuwsgierig en leergierig. Door stimulatie van deze eigenschappen kan de kennis groeien. De cognitieive ontwikkeling kan ondersteund worden door middel van speelgoed die de kinderen uitdaagt om een stapje verder te zetten.

Wanneer de baby, peuter of het schoolkind een stapje of een sprong vooruit doet in de ontwikkeling, gaat dit vaak gepaard met huilen en humeurigheid. Zo'n sprong ervaren zowel het kind als de ouders als een moeilijke periode.

Cognitieve ontwikkeling peuter

Cognitieve ontwikkeling is onderwerp dat vaak extra interessant wordt gevonden tijdens de peutertijd. De cognitieve ontwikkeling van een peuter is zo interessant, omdat in die periode grote stappen worden gemaakt in de ontwikkeling. Doordat het kind leert communiceren wordt ook beter zichtbaar hoe het denkt, het geheugen gebruikt en taal oppakt. Een peuter kan in korte tijd grote sprongen maken in zijn of haar cognitieve ontwikkeling.

Cognitieve ontwikkeling kinderen

Maar niet alleen de cognitieve ontwikkeling van een peuter is interessant: de hersenen van een kind maken gedurende de eerste 6 jaar van zijn leven een grote groei door; in de jaren ernaar groeien zij ook nog door. Bij het analyseren van de cognitieve ontwikkeling bij kinderen wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van functies zoals denken, geheugen, intelligentie en communciatie.

In het menu aan de rechterkant vindt u meer over cognitieve ontwikkeling in de verschillende levensjaren.Cognitieve ontwikkeling kleuter 4 jaar tot 6 jaar

De cognitieve ontwikkeling van een kleuter is in volle gang. De kleuter heeft inmiddels een woordenschat van een paar duizend verschillende woorden. H… Meer →


Cognitieve ontwikkeling puber 12 jaar tot 17 jaar

De puberteit begint bij meisjes ongeveer 2 jaar eerder dan bij jongens. Een meisje kan vanaf 11 jaar in de puberteit komen. Jongens daarentegen pas va… Meer →


Emotionele ontwikkeling 1 - 6 jaar

Kinderen tonen hun emoties voornamelijk via hun lichaamstaal. Hieraan is de emotionele ontwikkeling af te leiden. Een verdrietig of somber kind houdt … Meer →