Cognitieve ontwikkeling puber 12 jaar tot 17 jaar

De puberteit begint bij meisjes ongeveer 2 jaar eerder dan bij jongens. Een meisje kan vanaf 11 jaar in de puberteit komen. Jongens daarentegen pas vanaf 13 jaar. Dit verschil zie je ook in de groeispurt. Meiden zijn dan ook over het algemeen wat groter dan jongens in deze periode.

De puber wil in deze periode van cognitieve ontwikkeling meer dan ooit zelfstandig worden en op een gelijkmatige manier behandeld worden. Hij zet zich tegen zijn ouders af. Het vergt van de ouder verandering in de houding tegenover het kind. De ouder moet proberen het kind los te laten, maar nog steeds waardering en liefde te geven.

+ Loslaten is het sleutelwoord voor ouders in deze periode. Het kind wordt een puber en gaat zich afzetten tegen zijn ouders en de maatschappij. Geef het kind de ruimte, maar houd wel een oogje in het zeil.
+ De basis van de relatie tussen kind en ouder is aandacht, liefde en belangstelling. Dit heeft de puber nog steeds nodig, meer dan ze vaak laten zien.
+ Ga een discussie niet uit de weg. Een puber is namelijk goed in staat om te redeneren en de verstandhouding kan hierdoor verbeterd worden. Je merkt wat de ander bezighoudt en drijft.


Cognitieve ontwikkeling peuter 2 jaar tot 3 jaar

Tussen de 2 en de 3 jaar van cognitieve ontwikkeling begint de peuter gewetensvorming te krijgen. Hij begrijpt waarom sommige dingen niet mogen, maar … Meer →


Cognitieve ontwikkeling Piaget

De Zwitserse psycholoog Piaget bestudeerde de ontwikkeling van kinderen. Hij ontdekte onder andere dat het verkennen van de omgeving een belangrijk on… Meer →


Emotionele ontwikkeling 1 - 6 jaar

Kinderen tonen hun emoties voornamelijk via hun lichaamstaal. Hieraan is de emotionele ontwikkeling af te leiden. Een verdrietig of somber kind houdt … Meer →